گزارش برنامه جنگل پروز

 گزارش برنامه مارشنال

گزارش برنامه      مارشنال
تاریخ:                خانم یراقی
مکان:               نیسیان
گزارش نویس:     خانم عابدی
میعادگاه:          فلکه احمد آباد خیابان جی
وسیله نقلیه:     مینی بوس
ابتدا مروری بر موقعیت جغرافیای مارشنال
کوه مارشنال در شرق روستای زفره اصفهان قرار دارد و به رشته کوه های کرکس متصل و با ارتفاع ۳۳۳۰متر مرتفع ترین قله میباشد
این کوه از کوه های استراتژیک اصفهان است که بر روی آن سایت های مخابراتی و نظامی احداث شده و صعود بر آن نیازمند مجوز از ارگان های مربوطه است که این امر باعث شد به خاطر عدم مجوز،ما برنامه صعود را روی قله فرعی مارشنال اجرا کنیم.
و اما اصل گزارش:
طبق برنامه ساعت ۶ همه همنوردان خوش قول در وعده گاه حاضر شدند و ساعت ۶:۱۰ دقیقه مینی بوس به مقصد نیسیان و روستای زفره به حرکت در آمد.
این مسیر ۳ ساعته با وجود همراهان شاد و شوخ طبع بسیار کوتاه به نظر آمد.
در ساعت ۹ صبح از ماشین پیاده شدیم و با راهنمایی سر قدمِ برنامه استاد عشاقی،در سایه یکی از کوه ها نرمش قبل از صعود را اعمال کرده، سپس مسیری ۴۵ دقیقه ای را به منظور صرف صبحانه طی کردیم.
و در سایه درختان زیبای گردو و کنار چشمه،با صبحانه تجدید نیرو کردیم.
این مسیر زیبا،هوا دلپذیر و درختان گردو در دامنه کوه،با تک برگ های زرد خود،امدن پاییز کوهستانی را به رخ ما میکشیدند.
بعد از صرف صبحانه دوستان همنورد با انرژی مضاعف عزم صعود کردند.
با مسیر یابی خوب سر قدم راهی متنوع را تجربه کردیم.
مسیری بسیار بکر و زیبا
مثل قسمت های مسطح شده بر اثر باران،بر فراز بلندی
وجود صخره های فرسایش یافته و آماده ریزش،با تکه سنگ های برنده،وجود گون های کوچک و بزرگ و گیاهان با بوهای تند خود زیبایی مسیر را دوچندان میکرد
ضمن اینکه این بوها و گرده های گیاهان باعث عطسه همنوردان و خنده های ما میشد.
ما در ساعت ۱۲:۵۰ دقیقه به قله فرعی مارشنان رسیدیم، استراحت کردیم،
میوه و خوراکی تناول کردیم و از سنگینی کوله کاستیم
و با مهروزی جناب رحمتی فالوده خربزه ای گوارا بر بدن زدیم
مراسم صعود را اجرا کردیم و شادمان قصد فرود کردیم
سر قدم با مشورت همنوردان مسیری میانبر و به اصطلاح مالرو انتخاب و اعضا را به سلامت به سمت چشمه هدایت کردند.
اعضا گروه در ساعت ۲:۴۵دقیقه مشغول به صرف ناهار شدند.
حدودا دوساعتی سپری شد
و در ساعت ۴:۳۰دقیقه خانم یراقی سرپرست محترم ندای حرکت به سمت ماشین دادند.محل را از زباله ها پاک سازی کردیم و
در مسیر سنگلاخی که حاصل از سیل بود به سمت ماشین حرکت کردیم و در ساعت ۵:۳۰ دقیقه سوار مینی بوس شدیم
مسیر بازگشت هم با مرور خاطرات صعود و شیطنت اعضا دلچسب و بدون خسته گی طی شد و در ساعت ۸:۱۵ دقیقه همه گی سالم و سلامت و شاد به همان وعدگاه صبح رسیدیم.

باشگاه کوهنوردی پرواز _ مارشنال

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ مارشنال

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ مارشنال

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ مارشنال

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ مارشنال

 

باشگاه موهنوردی پرواز _ مارشنال

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ مارشنال

اسامی افراد شرکت کننده:
اقای عشاقی(سرقدم)
اقای عمران پور(ته قدم)
اقای کمالی(مسئول فنی)
خانم یراقی(سرپرست برنامه)
اقای اسدی
خانم فدایی
خانم شاه سنایی
خانم کیمیایی فر
خانم اقاجانی او۲
خانم عابدی ۱و۲
اقای رحمتی
اقای پور عسگری
خانم اقایی
اقای یوسفی
اقای سیف الاهی
خانم انصاری
خانم اعظم
اقای شهروز
خانم مویدی

 

گزارش برنامه سیالان

مشخصات کلی برنامه:

موضوع:                              گزارش برنامه سیالان

نوع و سطح برنامه:            ضعود به قله

تاريخ اجرای برنامه:            ۱۳۹۸/۵/۲۸

میعادگاه:                            درواز دتهران اول امام خمینی

وسیله نقلیه:                        مینی بوس

سرپرست:                          خانم شیما کوشا

  گزارش نویس:                    شیما کوشا

 

 

باشگاه کوهنود پرواز _ سیالان

۱.طبق هماهنگی قبلی ساعت ۱۹ تیم ۱۶ نفره دروازه تهران جمع شدیم و در ساعت ۲۱ با تاخیر مینی بوس به سمت قزوین و بعد روستای معلم کلایه حرکت کردیم
ساعت ۱۰صبح به معلم کلایه رسیدیم ، آنجا باگذاشتن وسایل اضافه داخل مینی بوس و تعویض لباس ،با کوله های ۴روزه

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

 

۲.در ساعت ۱۱سوار نیسان شدیم وبعداز یکساعت نیسان سواری و لذت بردن از هوای پاک منطقه به روستای هنیز رسیدیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۳.و با دعوت و مهمانوازی آقای قبادی و خانواده اش ،قرار شد ناهارخود را در خانه ایشان صرف کنیم و آقای قبادی با ماست محلی سفره های ما را مزین کردند و با چایی خستگی مسیر را راازتنمان بدر آوردند در ساعت ۱۳ استارت حرکت رابا دادن کوله ها به صاحبان قاطر ها

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۴.سبکبار زدیم ،در مسیر هر دوساعت یکبار به چشمه ایی می رسیدیم و بعداز ۴ساعت به آخرین چشمه قبل از جانپناه رسیدیم ،نفسی تازه کردیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۵.و آبی خوردیم گوارای وجودمان و کمی هم توشه راه کردیم ،بعداز یکساعت پیمایش وگذشتن از کنار یک‌یخچال

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۶.در ساعت ۶به جانپناه که دیدنش چه جانی به آدمی می دهد همزمان باقاطرها رسیدیم و بعداز برپاکردن چادرها و آوردن آب از چشمه و درست کردن چایی و خوردن شام و خوش وبش کردنهای همنوردان و مهمانوازی از یک جوان ۲۳ساله فرانسوی تا رسم مهمانوازی ایرانی را بار دیگر برای توریستها یادآور شویم . باتاریک شدن هوا به خواب رفتیم که روزِ صعود را با نشاطی تازه شروع کنیم چهارشنبه در ساعت ۵/۳۰همه بیدار شدیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۷.ساعت ۶/۳۰به مسیرمان اینبار با کوله های سنگین ادامه دادیم و عجب که سبکی دیروز و شیب وسنگینی بار امروز گاها همه را از ادامه مسیر خسته می کرد و اینجا چه زیباست کار گروهی و انرژی دادن وکمک به یکدیگر ،ساعت ۷/۳۰به چشمه ایی رسیدیم ،صبحانه را میل کردیم وبعداز۲۰دقیقه برا جلوگیری از سرد شدن بدنها به مسیر ادامه دادیم

باشگاه کوهوردی پرواز _ سیالان

۸.در ساعت۹/۳۰به یال رسیدیم و بعداز گذاشتن کوله ها در جایی ک توسط کوهنوردان خوش ذوق قدیمی درنظر گرفته شده بود ، با توشه ایی اندک به سمت قله حرکت کردیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۹.بعداز پیمایش شیب نفس گیر والبته شیرین ساعت ۱۰:۴۵به قله رسیدیم و با بجااوردن سرود ملی و ۳۰ثانیه سکوت به احترام کوهنوردانی ک دنیای فانی را وداع گفته اند ،با گرفتن عکس و خاطره سازی ،مسیر برگشت را در پیش گرفتیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۰. وبعداز ۴۰دقیقه در ساعت ۱۲:۱۰به مکان کوله ها رسیدیم و ناهار را همانجا میل کردیم ،ساعت ۱۳ به مسیر خود به سمت پایین و دشت دریا سر ادامه دادیم در برگشت خبری از یخچالها در مسیر نبود و تنها چندیخچال از دور خودنمایی می کردند ،بعد از۲ساعت پیمایش

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۱.به مکانی رسیدیم که قرار بود چشمه باشد ،یک گروه کوهنورد اصفهانی هم انجا بودند و بعداز کمی خوش و بش متوجه شدیم چشمه خشک شده پس اندکی استراحت کردیم تا به مسیر ادامه دهیم ،مسیری پراز چالش وتراورس وشیب تند

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۲.با کمک به یکدیگر به پایین رسیدیم و جایی در مسیر آب یخچالها ،پایی در آب زدیم ، نفسی تازه کردیم ،درادامه مسیر ، دوچشمه با آب گوارا بود ولی جای کمپی نداشت و ما همچنان به پیمایش تا رسیدن به چشمه بالادست هزارچم ادامه راه دادیم که متاسفانه این چشمه هم خشک شده بود و بعلت نداشتن آب ،هزار چم را پایین آمدیم که وای ازین پیچ وتاب و شیب و این همه زیبایی ، دل به شب جاده دادیم و مسیر جنگلی را در شب تا پایین رودخانه رفتیم تا بالاخره در ساعت ۹ به جای کمپ و واستراحت در کنار کلبه ی کوهنوردان که چشمه آبی شیرین داشت رسیدیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۳.خستگی بر همه چیره شده بود ولی ما بر خستگی غالب با درست کردن دمپختی و نشستن دور آتشی ک توسط همنوردان عزیزدرست شده بود ،روز پرازخستگی و چالش را زیباتر کردیم و در ساعت ۱۲ به خواب رفتیم.

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۴. وامان از کوهنوردی و سحر خیزی ،ساعت ۶ همه بیدارشدیم و بساط چایی و صبحانه را درکنار آتش بپا شد

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۵.بعداز جذب این همه زیبایی پایین دست جنگل در ساعت۹/۳۰به حرکت خودازکنار رودخانه واز بین درختان زرشک ،الوچه جنگلی وتست انواع آن

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۶. سمت دریا سر ،جایی ک همه آن عظمت وزیبایی را که یک روزکامل در دلش پیمایش کردیم را می توانستیم ببینیم، رسیدیم،آنجا با دوغ محلی خریداری شده توسط آقای دادخواه پذیرایی شدیم وبار دیگر در ساعت ۱۱ به آخر مسیر خود به روستای عسل محله از بین همه زیبایی های جنگل حرکت کردیم به روستای عسل محله که البته از دور زیباست رسیدیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

 

۱۷.روستا با نوسازی های جدید بلوکی قشنگی که قبل ازین داشته را، ندارد، با خرید از کسبه محل به انتهای مسیر ،امام زاده محل ،جایی ک باراننده مینی بوس قرار داشتیم در ساعت ۱ رسیدیم بامشورت هم گروهی ها و رای اکثریت و رضایت راننده ابتدا به صرف ماهی کبابی های خوش طعم عسل محله وبعد به رامسر رفتیم و انجا خود را مهمان آب گرم کردیم و ساعتی کنار دریا اززیبایی این عظیم بی پایان لذت بردیم و ساعت ۱۹عصر پنج شنبه به سمت اصفهان برگشتیم والبته در اتوبوس دوبار مهمان هندوانه و بستنی توسط آقا حجازی وآقای عشاقی شدیم که این پذیرایی آخر، از طولانی بودن مسیر بر گشت با شوخیهای گاه وبیگاه کودک درون همنوردان کاست 🍀

تعداد نفرات شرکت کننده:۱۶نفر
آقایان:
۱.محمود عشاقی (سرقدم )
۲.بهروز صانعی (ته قدم)
۳.حمیدرضا غلامعلیان(مسئول فنی و عکاس)
۴.محمد حسینی
۵.علیرضا دادخواه
۶.قاسم ایرانپور
۷.عباس جهانبازی
۸.حسین پوریان
۹.علی حجازی
۱۰.علی نریمانی
خانمها:
۱.شیما کوشا (سرپرست )
۲.سعیده کریمیان
۳.اعظم رحیمیان
۴.آرزو اسکندری
۵.منصوره کرمانی
۶.فاطمه ارغنده

مسیرgps سیالان از  سروستای هنیز به روستای عسل محله

 

Powered by Wikiloc

گزارش برنامه دالانکوه

بنام آفریدگار زیبایی

موضوع :              گزارش برنامه ذالانکوه
مجری :            باشگاه کوهنوردی پرواز
تاریخ :              ۹۸/۳/۱۰ روز جمعه
گزارش نویس:      شهرام بهرامی

تعریف جغرافیایی :
یکی از رشته کوه های مرکزی زاگرس، به نام دالانکوه میباشد. که در غرب استان اصفهان واقع شده.
خط الراسی به طول تقریبی ۶۰ کیلومتر دارد. و در میان سه شهرستان تیران وکرون و چادگان قرار گرفته.
این رشته کوه از دو خط الراس موازی که از روستای چشمه احمد رضا در منطقه کرون تا پشت روستای آنالوجه تشکیل شده است.
حد فاصل آنها دشتهای وسیعی وجود دارد که فضایی شبیه دالان به وجود آورده است. به دالانکوه مشهور شده، که در گویش محلی مردم، کوه دالان نیز گفته میشود.
در طول خط الراس آن قله های متعددی با ارتفاع بیش از ۳۰۰۰متر وجود دارد.
بلندترین نقطه رشته کوه دالانکوه : قله داراب شاه یا آنالوجه مشهور به دماوند اصفهان. ۳۹۴۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
قله های مهم این رشته کوه عبارتند از :
قله نشاط،دالانکوه، قله تاوا، قله بزینو، قله پرپر، قله احمد رضا، و دیگر قلل. ..
نحوه دستیابی به منطقه (وسیله نقلیه عمومی یا شخصی )

باشگاه کوهنوردی پرواز _ دالانکوه ۹۸

 

مشخصات مسیر صعود :
مسیر اول مسیر شمالی است که از روستای آنالوجه ۳۰ کیلومتری غرب شهر چادگان است.
مسیر دوم :مسیر پناهگاه ۳ کیلومتری روستای کرداولیا قبل از شهر دامنه.
پناهگاه که با همت ذوب آهن اصفهان در سال ۱۳۵۱ساخته شده و یکی از قدیمی ترین و در عین حال بزرگترین پناهگاه موجود در اصفهان است. مورد استفاده اسکی بازان و کوهنوردان در فصل زمستان میباشد.

باشگاه کوهنوردی پرواز _ دالانکوه ۹۸

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ دالانکوه ۹۸

نوع پوشش گیاهی :
گونه شاخص گیاهی این منطقه عبارتند از : کما ،جاشیر، بادام وحشی ،انواع گون، گزانگبین، موسیر، آنقوزه و ریواس. گلهای زیبا مانند لاله واژگون، شقایق، شکوفه عروس، و گلهای زیبای متعدد و نا آشنا. …
جانوران منطقه:
قوچ و میش، کل و بز، گورکن ،کبک، تیهو، گرگ. ….

باشگاه کوهنوردی پرواز _ دالانکوه ۹۸

شرح اجرای برنامه:
پس از کامل شدن نفرات در ساعت ۵.۲۰ دقیقه صبح از دروازه تهران به سمت جاده ی تیران به داران با مینوس حرکت کردیم. بعد از ۱.۵ ساعت حرکت بالاتر از روستای کرداولیا رسیدیم .
پناهگاه سمت چپ خودنمایی میکرد. دور برگردان دوم به سمت چپ جاده وارد شدیم تا وارد جاده خاکی مسیر پناهگاه بشویم. یکی از نشانه های پیدا کردن جاده پناهگاه در شب وجود دو مرغداری در سمت راست و چپ ربروی دوربرگردان هست.بعد از ۲ کیلومتر پیمایش جاده خاکی به پناهگاه میرسیم.
بعد از آماده شدن نفرات در ابتدا با نرمش و گرم کردن با میان داری سرکار خانم رحیمی برنامه آغاز شد. پس از صحبتهای سرپرست و تعیین مسئولیت های نفرات. با سر قدمی استاد عشاقی، و ته قدمی جناب پیرامون در مسیر صعود قرار گرفتیم.
مختصات نقطه شروع: s046728739,3645831 در ساعت ۸.۲۰
از ضلع جنوبی پناهگاه دالانکوه به ارتفاع ۲۳۰۰متر .
در مسیر ستونهای بالابر مشخص میباشد. بعد از پیمایش ۲ ساعت به لکه های برفی و جوی های آب حاصل از ذوب این برفها رسیدیم.

باشگاه کوهنوردی پرواز – دالانکوه ۹۸

 

 

در مسیر بخاطر بارندگی های سال اخیر سر سبزی و طراوت خاصی بر منطقه حکم فرما بود که چشم نوازی میکرد.
پس از صرف صبحانه و لذت از مناظر در ساعت ۱۰.۳۰ دقیقه حرکت به سوی خط الراس شروع شد.
نزدیک به خط الراس مقداری شیب تندتر خواهد شد.

باشگاه کوهنوردی پرواز _ دالانکوه ۹۸

پس از یک ساعت به خط الراس رسیدیم.
منظره زیبای دالانه بین دو رشته کوه جنوبی و شمالی با سرسبزی و طبیعت بکرش خودنمایی میکرد.حس خوبی داشت.
خنکی دمای هوا و، وزش ملایم باد در هنگام صعود به سمت خط الراس دمای بدن را متعادلتر میکرد.
هنگام حرکت در خط الراس بهتر است جوانب احتیاط و موارد ایمنی حتما در نظر گرفته شود.
پس از گذر و عبور از قسمتهای باریک و خطرناک. کم کم به قله نزدیکتر میشدم. با استراحتی کوتاه جهت برقراری اتصال نفرات، همگی در ساعت (۱۳.۳۰ )موفق به فتح قله شدیم.

باشگاه کوهنوردی پرواز _ دالانکوه ۹۸

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ دالانکوه ۹۸

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ دالانکوه ۹۸

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ دالانکوه ۹۸

 

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ دالانکوه ۹۸

 

آماده ی فرود و حرکت به سمت پناهگاه شدیم. در مسیر برگشت از مسیری میان بر استفاده کردیم. تا نخواهیم درگیر خط الراس باشیم.
بعد از ۱.۳۰ ساعت پیماش و عبور از لکه های برفی و تماشای زیبایی ها به چشمه و آبش خورهای دامی نزدیکتر میشدیم. پس از رسیدن به چشمه ها و گپ و گفتی با دامداران بومی با استراحتی کوتاه قدم بسوی بازگشت برداشتیم. در حال عبور از دامنه های پر تیغ و گزنده هر لحظه به پناهگاه نزدیکتر میشدیم. در ساعت ( ۱۷ )به پناهگاه رسیدیم. آماده صرف ناهار و مرور خاطرات خوش شدیم. پس از صرف ناهار رهسپار اصفهان شدیم. در پایان از دوستان صعود کننده تقدیر و تشویق به عمل آمد.

باشگاه کوهنوردی پرواز _ دالانکوه ۹۸

 

نفرات شرکت کننده در صعود به قله دالانکوه :
آقایان :محمود عشاقی مهدی ذرّه،محمود پیرامون،  پیام غلامی  ،سید مسعود موسوی ،امید دادخواه شهرام بهرامی،

خانمها:
شیرین صادقی. محبوبه حق شناس. سپیده فوقانی. نجمه عابدی. عاطفه کیمیایی. آرزو اسکندری. یاسمن رحیمی. نجمه عابدی ۲.

گزارش برنامه صعود به قله تشگر هرمزگان

مشخصات کلی برنامه:

موضوع:                       گزارش برنامه صعود به قله تشگر (طرح سیمرغ)

نوع و سطح برنامه:       سنگین

تاريخ اجرای برنامه:       ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

میعادگاه:                     ترمینال کاوه

وسیله نقلیه:              اتوبوس

سرپرست:                   صالح کابلی

گزارش نویس :         خانم زهره سلطانی  

 

گزارش برنامه صعود به تشگر بام استان هرمزگان

 

بندرعباس . سیاهو . روستای زاکین .

۴ بعداز ظهر روز چهارشنبه ۱۹ دیماه در حالیکه رحمت الهی برسرمان میبارید ترمینال کاوه را به مقصد بندرعباس ترک کردیم.
۱۴ نفر همنورد وسه نفر مهمان از تهران از همسفران نیک مان بودند.
ساعت ۶ صبح ابتدای سیاهو پیاده شدیم.علیرغم تصورمان از اینکه منتظر هوایی گرم و بندری باشیم ،با چه هوای سرد و بادی ۱۵ الی ۲۰ کیلومتر مواجه شدیم که از شروع تا پایان برنامه ادامه داشت.!
از سیاهو تا روستا ۱۵ کیلومتر میباشدکه
حدود ۴۵ دقیقه با نیسان به ابتدای جاده کوهستان رسیدیم .
ساعت یک ربع به هشت استارت از دامنه کوهستان بارتفاع۰ ۱۶۴ متر در میان باغات زیبای نخل و نارنگی شروع شد.
ساعت ۸.۳۰ نرمشی برای گرم کردن و آماده صعودی بینظیر شدیم.
ساعت ۹.۳۰ استراحت وتوقف برای صبحانه داشتیم
وساعت ۱۰ ادامه مسیر .
ساعت ۱۲ به کلبه های چوبی زیبا که محل استراحت کوهنوردان بود رسیدیم. ارتفاع ۲۵۵۰
ادامه مسیر سه ساعت تا قله بود . حدود یک ربع به سه ، قله زیبای تشگرTashger را درهوایی سرد ملاقات کردیم .پس از گرفتن عکسهایی یادگاری ساعت ۳.۳۰ قله را بسمت کلبه ها فرود آمده ،( ساعت
۶.۳۰) پس از کمی استراحت راه طولانی را تا ابتدای روستا که نیسان منتظرمان بود .( ساعت ۲۳ .)
خسته اما با دلی شاد از اینکه صعودی خاطر انگیز وسالم وایمن را به دیگر صعود هایمان اضافه کرده بودیم سوار بر نیسان شده وساعت ۲۴ به خانه ایی در روستای زکین شبی فراموش نشدنی را به استراحت گذراندیم .
از اینکه کوهنوردان همیشه سحر خیز هستند صبح زود برای صبحانه ودور همی دیگر با چهرهایی شاد در کنار هم روزی دیگر را به عصر رسانده وساعت ۱۷ سوار بر اتوبوس و ساعت ۶ صبح به اصفهان زیبا رسیدیم.
وسفر باز به پایان آمد ودگر بار به زنجیره عشق حلقه ای تازه زدیم تا که شکرانه زخاطر نرود وخدایی که همین نزدیکی است .
خاطرات خوب همیشه سبزند.

افراد شرکت کننده .
آقایان:
محمود عشاقی . حسن مبارکی . حسین ذوالفقاری . علی عبدالهی . داود کمالی . حسین پورجمشید . علیرضا دادخواه . صالح کابلی . حامد جدیدی . منصور قیصری. علی صرامی . علی حجازی حجازی
خانمها :
شیما عسگری . معصومه خوش آبادی . فاطیما دل افکار . مریم دیانی. زهره سلطانی

 

 

 

 

مسیر GPS  تشگر

Powered by Wikiloc

گزارش برنامه صعود به قله بیرمی

صعود قله بیرمی

 

با ارتفاع  ۱۹۵۰ متر بلند ترین قله ی منطقه استان بوشهر است

ارتفاع مبدأ صعود ۳۷۰ متر

تعداد ۱۳ نفر

ساعت ۷صبح  روز جمعه اول آذرماه ۱۳۹۷

 

در  شمال شهرستان خورموج بلندترين کوه استان بوشهر،  يکي از هفت کوه شگفت انگيز  دربخش تنگستان به مرکزیت شهرستان اهرم کوه بیرمی  میباشد.

کوه بیرمی و منطقه خاییز تجربه هوای بهاری و یاد آور روزهای اول سال بود.

ابتدا با رئیس محترم هیئت کوهنوردی شهرستان بوشهر، آقای علی‌اکبر گلستانی در منطقه  خاییز روستای گیشی  آشنا و ازمسیر تنگ روان شروع  به حرکت کردیم .

اینکوه در گروه کوه های خشک قرار دارد

شیب زیاد و از نوع سنگی است که به ندرت در آن خاک قابل مشاهده است

در ابتدا از میان چند باغ  و عبور از نخلستانها که دارای چشمه آبی بود گذر کردیم.

 

ازشیب‌های تند مسیر  که صخره‌های زیادی بین آنها  قرار گرفته بود که به آنها خوان می گفتند وبا سنگ‌چین‌هایی علامت‌گذاری شده بود.

بعد از یکساعت پیمایش در کنار چشمه صبحانه خورده وسپس ادامه مسیر دادیم . دربین راه توقف های کوتاهی داشته واز مناظر زیبا عکسی به یادگاری گرفتیم.

صدای کبک های آواز خوان و قدقد آنها وهمینطور گذر گله گوسفندان خستگی راه را کمتر میکرد

از کف تا قله یک سنگ یکپارچه  انگاربا یک دیوار سنگی  که تا دل آسمون سر به فلک کشیده روبرو هستی و شکافی عمیق که بسیار زیبا بود گویی کوه انگار نقاشی شده است.

.
این کوه حیات وحش  روباه، شغال، گرگ، کبک، تیهو، فاخته انواع گنجشک سانان را در خود جای داده است.گونه های جانوری متنوعی نظیر پلنگ، کل، بز، قوچ و میش است که به طور مکرر در بین مناطق یاد شده در حال رفت وآمد هستند .

کوه بیرمی دارای شکارگاه های، تنگ سدر، تنگ پلنگی، تنگ باریکو، تنگ شیرینه و تنگ پرزیه  اتنگه اونارو……میباشد که به هفت تنگه مشهور است.

پس ا ز پیمایش از خط الراس بسیار شکیل و منظم در ساعت یک ونیم ظهر موفق به دیدن قله زیبای بیرمی  شدیم

عکسهایی به یادگار گرفته شد و پس از اجرای مراسم قله  ساعت ۱۴ مسیر فرود در هوایی بارنی و لطیف و با احتیاط کامل  اما طولانی تراز بین چند دره، دیواره‌ها و صخره‌ها

که همان مسیر صعود بود و حدود هفت ساعت طول کشید.

در پایان شاد ومسروراز اینکه در یک روز به یاد ماندنی و مفرح موفق به صعود قله بسیار طولانی بیرمی شدیم ساعت ۲۱ در کنار مینی بوس رسیده و عازم ورزشگاه جهت استراحت شدیم

این شانس را هم داشتیم که   در فرصت باقیمانده سفر از  کوه نمکی.دره‌ها و یخچال‌های نمکی ـ غارها و حفره‌های نمکی .وجذابیت های آن لذت بردیم

 

افراذ شرکت کننده : ۱-محمود عشاقی ۲- حسین پورجمشید ۳- علیرضا دادخواه ۴- صالح کابلی ۵-حسین مبارکی ۶-علی حجازی  ۷- شیما عسگری ۸- نازنین رضایی ۹- زهره سلطانی ۱۰-ارغوان ارغنده ۱۱-زهره تاجیک ۱۲- حامد جدیدی ۱۳–فاطیما ذل افکار

Powered by Wikiloc

 

 

 

 

گزارش برنامه شاهان کوه

📜گزارش صعود به قله شاهان کوه 📜

🏔باشگاه کوهنوردی پرواز 🏔

اجرا شده در تاریخ ۹۷/۷/۱۳ روز جمعه.
منطقه :فریدونشهر، سیبک ،سرداب بالا

مسیر :جبهه شرقی روستای سرداب بالا،چشمه تنگ عرب ،تنگه عرب، دهلیز جنوبی، قله شاهان کوه

مدت برنامه:.۱.۵ روز
روز پنجشنبه ساعت ۱۵.۳۵ دقیقه از دروازه تهران حرکت کردیم و در ساعت ۲۰.۱۵دقیقه به محل چشمه رسیدیم.
این چشمه بنام چشمه تنگ عرب می باشد. با توجه به این موضوع که چرا نام فارسی استفاده نکنیم، دوستانی آن را به چشمه ایرانیان نام گذاری کرده اند.
جای مناسبی برای شب مانی است. به دلیل وجود ساختمانی که وجود دارد و مسطح بودن جهت برپایی چادر همینطور دسترسی به آب.
البته ناگفته نماند که مسیرهای دیگری نیز به جهت صعود به قله مشخص شده،
میتوانید با توجه به اطلاع رسانی های گسترده اینترنتی به منابع مراجعه فرمایید.

از قله های همجوار با قله شاهان کوه که بلندترین قله استان اصفهان میباشد میتوان به این چند قله اشاره کرد.
دری، دودکشان، به جر، چال روغن، گورمیشان. ….
این خط الراس که بصورت نعلی میباشد و این قله ها را در خود جای داده پتانسیل خوبی برای بوم زیست (اکو سیستم ) منطقه به حساب می‌آید. و همچنین جهت اجرای برنامه های کوهنوردی از جمله زمستانه مورد توجه است.
راه های دسترسی به منطقه و قله نیز در منابع اینترنتی و جی پی اس ،در دسترس دوستان میباشد و نیازی به اشاره نمیدانم .

اما در مورد بوم زیست منطقه که به علت خشکسالی های اخیر و تخریب محیط زیست توسط انسان آسیب های جدی وارد شده.
امیدوارم این فرهنگ در ایران و در مردمان سر زمین این منطقه شکوفا گردد که زندگی و سلامت انسانها وابسته به سلامت محیط زیست میباشد.

گونه های گیاهی در منطقه شاهان کوه :
جاشیر، ترشک، ریواس، تره کوهی، گل پر،
قارچ، و شوید کوهی و دیگر گونه ها میتوان اسم برد.
در این برنامه بعضی دوستان به جمع آوری گل پر اقدام کردند.

گونه های جانوری :
شغال، خرگوش، گرگ، خرس، بز کوهی، کل،
پرنده ها :کبک دری، عقاب، دم جنبانک،
خزندگانی مانند مارمولک دم سبز و مار نیز وجود دارد.

در ساعت ۴.۳۵ دقیقه بامداد جمعه بر پا زده شد. پس از آماده شدن دوستان و با توصیه های سرپرست برنامه و مشخص شدن مسئولیتهای افراد ساعت ۵.۲۰ دقیقه حرکت به سوی صعود آغاز شد.
به تنگه عرب (ایران) نزدیک میشدیم. جای مناسبی برای گرم کردن و حرکات کششی متوقف شدیم. بعد از انجام حرکات به ادامه مسیر پرداختیم.
یکی از نشانه های درست بودن مسیر بعد از عبور از بوته های تیغ دار و گون ها به دوراهی میرسیم یکی مستقیم و دیگری به چپ تمایل داشت بعد از انتخاب راه چپ به دره یا تنگه وارد میشویم که بعد از ۷۰ متر چاهی در سمت راست جهت شما وجود دارد و نشانه درست بودن مسیر میباشد.

زیبایی دره چشم نوازی میکرد.
در ۲ تا ۳ ساعت پیمایش به سمت خط الراس امتداد دارد.
با توجه به نبودن پاکوب مشخص، مسیر یابی کمی دشوارتر خواهد شد.
در شیب دره همنوردان در جایی ایمن و مناسب اقدام به صرف صبحانه مختصر و استراحتی کوتاه نمودند. در این برنامه از همنوردان شهرستان بروجرد و کرمانشاه نیز ما را همراهی میکردند.
با توجه به تعداد نفرات بهتر بود در هنگام حرکت احتیاط لازم بخصوص در مورد ریزش سنگ صورت میگرفت.
پس از گذر از دره در ساعت ۱۱ به خط الراس رسیدیم.
و به سمت قله رهسپار شدیم.
در ساعت ۱۱.۳۵ دقیقه موفق به صعود قله شاهان کوه شدیم.
مراسم قله و عکس های یادگاری شیرینی این صعود را دو چندان نمود.

در قله و هنگام صعود با همنوردانی که اقدام به صعود نموده بودن ،ارتباطی دوستانه و صمیمی حاکم بود.
دمای هوا هنگام صعود در قله ۱۱°درجه بود، که در دلچسب شدن این تلاش بسیار موثر بود.
پس از اتمام مراسم و عکس در ساعت ۱۳.۰۵ دقیقه از مسیر متفاوت جهت فرود استفاده کردیم.که تنها راه شناخت و پیدا کردن مسیر وجود سنگ چینها بود که نشانه و راهنما بودند. مسیر با رعایت اصول و احتیاط باید طی شود.
در کل جاذبه های زیادی در طی مسیر باعث لذت بردن شما خواهد شد.
پس از خروج از دره به مسیر صعودی که نشانه آن چاه عمیق بود خواهید رسید.
و بعد از آن پاکوب اصلی را خواهید دید.
به سمت چشمه ایرانیان (عرب) حرکت کردیم. در ساعت ۱۶.۴۵ دقیقه به محل کمپ رسیدیم. و همنوردان با استراحتی کوتاه و صرف مختصری ناهار آماده حرکت به اصفهان شدند.

در مسیر برگشت از همنوردان تقدیر و تشکر شد.
ساعت ۲۱.۳۵ دقیقه به محل قرار، دروازه تهران رسیدیم و با اعطای حکم تقدیر و صعود از طرف باشگاه کوهنوردی پرواز برنامه خاطره انگیزی را در ذهن ها رقم زدیم. امیدوارم که توانسته باشیم.
در پایان تقدیر و تشکر از دوستان و همنوردان که در اجرای برنامه همکاری صمیمانه داشتند. با آرزوی تندرستی و سرافرازی مراحل زندگی و صعودهای معنوی.
دوستان همنورد که در برنامه شاهان کوه همراه و همدل بودند به ترتیب :
بانوان گرامی :
شیما عسگری ،افسانه انالویی، فروغ پروین، روشنک شفیعی، ارغوان ارغنده، راضیه جمالی زواره،فائزه سمیع، مریم حق بین،

آقایان :
جلال گلی، ابراهیم شهاب، صالح کابلی، علیرضا دادخواه، حامد جدیدی، شروین شرف دین، علی حجازی، شهرام بهرامی.
استاد محمود عشاقی.
سرقدم :استاد محمود عشاقی.
مسئول فنی:صالح کابلی
ته قدم :شروین شرف دین.
تنظیم گزارش :بهرامی.
سپاسگزارم از توجه شما عزیزان
با آرزوی بهترینها برای شما

 

 

 

 

گزارش برنامه صعود به قله کلونچی(طرح سیمرغ)

مشخصات کلی برنامه:

موضوع:                       گزارش برنامه صعود به قله کلونچی

نوع و سطح برنامه:      نیمه سنگین

تاريخ اجرای برنامه:       ۱۳۹۷٫۶٫۱۶ و ۱۳۹۷٫۶٫۱۷

میعادگاه:                     دروازه تهران ابتدای خیابان امام خمینی

وسیله نقلیه:               مینی بوس

 

سیمای جغرافیايی منطقه:

رشته کوه زاگرس از سه کوهستان مهم به نام‌های اشتران‌کوه، زردکوه و دنا تشکیل شده است.
عمده کوهستان زردکوه از شمال در استان چهارمحال‌وبختیاری واقع شده و از جنوب به مناطق گرمسیر مسجدسلیمان در استان خوزستان می‌رسد. شهرستان چلگرد (کوهرنگ) در فاصله ۵۰ کیلومتری غرب شهرکرد میعادگاه کوهنوردانی است که برای صعود زردکوه آماده می‌شوند.

زردکوه یكي از غني ترين ذخاير طبيعي آب ايران است و رودخانه كارون به عنوان بزرگترين رودخانه ايران و زاينده رود كه از استان چهارمحال و بختياري وارد استان اصفهان مي شود از اين رشته كوه سرچشمه مي گيرد.

جهت اين رشته كوه از شمال غربي به سمت جنوب شرقي است . بسیاري از قلل آن تيز و كشيده و به صورت ستيغ هاي بلند و مرتفع است و بيش از ۱۰ قله بالاي ۴۰۰۰ متر در زردكوه وجود دارد كه بلندترين قله آن کلونچی با ارتفاع ۴۲۲۱ متر است.

ارتفاعات و نقاط مهم منطقه

قلل مهم و مرتفع زردكوه به ترتيب:  كلونچی: ۴۲۲۱ متر، چگاله: ۴۱۳۶ متر، هفت تنان: ۴۱۰۹ متر، درويش كزلي: ۴۰۷۸ متر، شاه شهيدان: ۴۰۷۶ متر، نازي: ۴۰۷۵ متر، چال تاو: ۴۰۷۵، تيا: ۴۰۵۳ متر، شرنگ: ۴۰۱۱ متر، دورنگ: ۴۰۰۹ متر، دوزرده :۴۰۰۰متر، سيردان: ۳۹۸۸ متر، قنبركش: ۳۹۷۰ متر،  يله بلند: ۳۹۴۷ متر، چال ميشان: ۳۸۹۷ متر، ايلوك: ۳۸۳۷ متر، آب سفيد: ۳۷۵۹ متر.

وجه تسميه: مهمترين ويژگي كوههاي منطقه كه به صورت رشته رشته است وجود دره ها و گذرگاههاي عميق و ستيغ هاي بلند و مرتفع كه به زبان لري بختياري به آن زرد يا زرده گفته مي شود. وجود يخچالهاي متعدد ويژگي ديگر زردكوه است كه در طول سال برف و يخ خود را حفظ مي كنند. از جمله آنها مي توان يخچال ايل بيگ، پورسونان، كوله خدنگ، چال ميشان و خرسان را نام برد.

ارتفاع برف در بعضي نقاط دره ها و يخچال ها به ۱۲ متر ميرسد كه منبع عظيم تشكيل بزرگترين رودخانه هاي ايران است.

پوشش گیاهی و جانوری:

از گياهان منطقه مي توان انواع گون، كنگر، آويشن، مرزن جوش و ديگر گياهان دارويي را نام برد و از حيوانات منطقه مي توان گرگ، خرس، خرگوش، كل، بز كوهي، پرستو، بلبل كمري، گنجشك و .. را نام برد.

 

 تجهیزات مورد نیاز: تجهیزات شب مانی و تجهیزات معمول کوهنوردی مانند کفش مناسب، کوله پشتی ، بادگیر ، باتوم و …

تعداد افراد شرکت کننده: ۲۸ نفر(۲۵ نفر از اصفهان و ۳ نفر از تهران)

 

 شرح برنامه:

ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه از تهران به سمت چلگرد حرکت کردیم . ناهار را در یکی از کبابی های معروف گلپایگان بودیم.

ساعت ۱۷:۳۰ به منطقه چلگرد رسیدیم و منتظر دوستان اصفهانی بودیم تا به سمت منطقه کول خدنگ حرکت کنیم.

حدود یک ساعت در جاده خاکی کوهستانی نسبتا هموار حرکت کردیم تا به دهانه دره کول خدنگ در ارتفاع حدودا ۲۴۰۰ متر رسیدیم. فردا صبح می بایست این دره را پیمایش میکردیم.

شب پرستاره را در کنار چادر های ایل بختیاری سپری کردیم.

صبح ساعت ۵:۱۵ دقیقه به سمت دره کول خدنگ حرکت کردیم.

حدودا ۸۰ درصد مسیر سنگلاخ بود که در بازگشت وقت خیلی زیادی گرفت

جاهایی مسیر باریک و دست به سنگ میشد

تا اینکه به یخچالها رسیدیم

بعد از عبور از یخچالها و در واقع بعد از ۶ ساعت پیمایش بالاخره قله کلونچی رخ نمایی کرد

و باز هم نزدیکتر شدیم

از سمت راست قله را دور زدیم

و از روی خط الراس راهی قله شدیم

ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه بر فراز کلونچی ، بام چهارمحال بختیاری ایستادیم

گزارش صعود به قله بل اقلید (طرح سیمرغ)

شخصات کلی برنامه:

موضوع:                       گزارش برنامه صعود به قله بل (طرح سیمرغ)

نوع و سطح برنامه:      نیمه سنگین

تاريخ اجرای برنامه:       ۱۳۹۷٫۵٫۱۱,۱۲

میعادگاه:                     دروازه شیراز ابتدای خیابان هزار جریب

وسیله نقلیه:               مینی بوس

نام مسئولین:

سرپرست: خانم نسرین یراقی  سر قدم: آقای محمود عشاقی  ته قدم:  آقای علیرضا مسئول فنی: اقای صالح کابلی  گزارش نويس: خانم شیما عسگری

سیمای جغرافیايی منطقه:

ارتفاعات و نقاط مهم منطقه:

کوهستان بل در جنوب شرقی رشته کوه زاگرس در استان فارس درجنوب شهرستان اقلید باچشم اندازی بسیارزیباخودنمایی می کند.بلندترین ارتفاع این کوهستان قله بل باارتفاع ۳۹۵۰ متر در ۱۴ کیلومتری جنوب شهر اقلید و بلندترین قله در استان فارس می باشد. قله صخره ای و سنگلاخی بل توسط گردنه مرتفعی از سمت جنوب به کوه سفید و از سمت شمال شرقی به کوهستان مرتفع ۳۵۰۰ متری گورک متصل و از سایر جهات کاملاً آزاد می باشد . بُل در زبان پهلوی به معنای بلند است. این منطقه دارای آب وهوای معتدل کوهستانی است

پوشش گیاهی و جانوری:

کوهستان بل دارای پوشش گیاهی متنوع بوده و گیاهانی ازقبیل  ارژن، گون، آویشن، جاشیر، کما، درمنه، کتیرا، پیازکوهی درآنجا می روید .

مسیرهای صعود بل:

۱-  دره لای شکفت ( غربی )  ۲-  دره زمستانه (شمال غربی ) ۳-  دره ریواس ( شما لی ) ۴-  چشمه لگنی       ( شمال شرقی ) ۵-  باغ ضرغامی ( شرقی ) ۶-  دره سبز ( جنوبی ) ۷-  دره قبله ( جنوب غربی )

دره لای شکفت : مسیر مناسب جهت صعودهای تابستانی و زمستانی است که  از ابتدای” سرد آب” شروع شده و به جانپناه منتهی می شود.

 

 

دره زمستانه : صعب العبور می باشد و نیاز به امکانات بیشتری جهت صعود دارد ؛ معمولاً تابستان از این مسیر صعود می کنند و دارای گیاهان متعدد و متنوع می باشد .

دره ریواس : مسیر بسیار زیبا که به علت فراوانی گیاه ریواس به این نام معروف شده است .

چشمه لنگی : از ابتدای گردنه عصاری و چشمه لنگی شروع و به قله منتهی می شود .

باغ ضرغامی : مسیر طولانی که از باغ و چشمه ضرغامی شروع و در انتها به قله ختم می شود .

دره سبز: مسیری نسبتاً طولانی که از دشت نخود زار شروع و به پناهگاه منتهی می شود.

دره قبله : مسیری نسبتاً مناسب جهت صعود  زمستانی می باشد که از ابتدای سرداب شروع می شود و به پناهگاه می رسد .

 تجهیزات مورد نیاز: تجهیزات معمول کوهنوردی مانند کفش مناسب، کوله پشتی ، بادگیر ، باتوم و غذا و تجهیزات شب مانی…

تعداد افراد شرکت کننده: ۱۵ نفر

 شرح برنامه:

روز پنجشنبه ۱۱/۵/۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ اصفهان را به مقصد شهرستان اقلید ترک کردیم. مسیر ما به سمت شهرضا و سپس آباده و سه راهی سورمق و در آخر شهرستان اقلید بود. پس از ورود به شهر اقلید ساعت ۱۹ از چشمه زیبایی بازدید کردیم و شام را در آن محل صرف کردیم.

سپس ساعت ۲۱:۴۵ وارد کمربندی آن شهرستان شدیم.این کمربندی از سمت جنوب این شهر می گذرد.این جاده به سمت حسین آباد می رود.

بعد از ۴ کیلومتر کارخانه قندی دیده می شود که روبروی آن جاده فرعی است با تابلویی که مسیر قله بل را نشان می دهد. این جاده خاکی است.گذر از این جاده برای سواری کمی مشکل است ولی می توان گذر کرد. در اکثر مسیر بوسیله تابلویی مسیر حرکت به سمت کوه نشان داده شده است.در مسیر از روی یک پل رودخانه ای رد می شویم و از کنار تعدادی تاسیسات معدن رد شدیم تا به پایان جاده رسیدیم.مسیر این جاده خاکی ۱۰ کیلومتر است و در پایان آن یک تابلو قرار دارد که بر اثر زنگ زدگی نوشته های آن قابل خواندن نیستند.

ساعت ۲۲:۳۰ کمپ خود را برپا کردیم و سریعا استراحت کردیم تا فردا صعود خوبی داشته باشیم.مکان کاملا مناسب و بدون شیب در این مکان برای کمپ زنی وجود دارد که به راحتی می توان کمپ حتی برای ۱۰ چادر برپا کرد.

صبح ساعت ۴ از خواب بیدار شدیم و پس از جمع آوری کمپ ، چادرها و مابقی وسایل را در ماشین ها قرار داده و با کوله سبک و وسایل مورد نیاز در ساعت ۴:۴۵ بعد از انجام چند حرکت کششی و مشخص شدن سر قدم (آقای عشاقی) ته قدم (آقای علیرضا) و مسئول فنی(آقای کابلی) توسط سرپرست برنامه خانم یراقی صعود خود را آغاز کردیم.

ابتدای مسیر و نقطه شروع در ارتفاع ۲۷۵۰ متر قرار داشت.در ابتدای مسیر حرکت خود را از سمت راست دره آغاز کردیم تا به بالای دره رسیدیم . مسیر اکثرا دارای پاکوب و مشخص است.

پس از کمی پیمایش دیگر دره به دو قسمت تقسیم می شود که ما از سمت راست آن مسیر را ادامه دادیم.پس از آن شیب کمی تندتر می شود تا اینکه ساعت ۷:۴۵ به جان پناه این کوه رسیدیم.

ساختمان جان پناه برای شبمانی خوب بود.

ارتفاع جان پناه ۳۵۰۰ متر است.باید در نظر داشت که در این فصل فقط جان پناه دارای چشمه با مقدار آبی کم بود.

پس از حدود ۴۵ دقیقه استراحت و صرف صبحانه حرکت خود را به سمت قله آغاز کردیم. از این به بعد شیبها تندتر و در قسمتهای بالاتر کمی سنگلاخی تر شد.ما از جان پناه به سمت چپ حرکت کرده و روی پاکوب آن قسمت قرار گرفتیم.

دو قله فرعی را رد کردیم که قله دوم سنگ چین داشت. پس از آن کمی فرود آمده و مجدد به سمت بالا و قله بل راهی شدیم.در قسمتهای نزدیک به قله کمی سنگلاخی است ودست به سنگ نه چندان جدی داشتیم.ساعت ۱۰:۱۵ بر فراز قله کوه بل بودیم در کنار سنگ چین های بزرگ آن.حدود ۴۵ دقیقه زمان به استراحت و عکس انداختن و انجام مراسم قله بر روی این قله گذشت.

پس از آن به سمت جان پناه بازگشتیم.

در مسیر بازگشت از قسمت شن اسکی حرکت خود را ادامه دادیم ساعت ۱۲:۱۵ به جانپناه رسیدیم و پس از صرف ناهار و استراحت ساعت ۱۳:۳۰ از جان پناه به سمت پایین حرکت کرده

و در حدود ساعت ۱۵:۳۰ به ماشینها و محل شبمانی شب قبل خود رسیدیم

و پس از سرد کردن و قرار دادن وسایل در ماشین ساعت ۱۶ به سمت اصفهان حرکت کرده و حدود ساعت ۲۱ به اصفهان رسیدیم

گزارش صعود به قله قاشمستان

مشخصات کلی برنامه:

موضوع:                       گزارش برنامه صعود به قله قاشمستان (طرح سیمرغ)

نوع و سطح برنامه:      نیمه سنگین

تاريخ اجرای برنامه:       ۱۳۹۷٫۴٫۱۴,۱۵

میعادگاه:                     دروازه شیراز ابتدای خیابان هزار جریب

وسیله نقلیه:               مینی بوس

نام مسئولین:

سرپرستآقای صالح کابلی  سر قدم: آقای محمود عشاقی  ته قدم:  آقای داوود کمالی مسئول فنی: اقای صالح کابلی  گزارش نويس: خانم شیما عسگری

سیمای جغرافیايی منطقه:

نام منطقه: دنا قاش مستان (بیژن۳)

وجه تسمیه بیژن ۳، افسانه معروف شاهنامه فردوسی است و معنی نام قاش مستان برگرفته از فرهنگ غنی عشایر ترک می باشد. بسیار جالب است با توجه به وجود شکاف و قاش انتهای قله نامگذاری شده (قاش یا قاچ به معنی شکاف و چاک است) و گویند که بز و کل های منطقه در فصل جفتگیری و مست شدن به این شکاف می ایند و به همین روی این قله قاش مستان نام گرفته است.

قله قاش مستان بلندترین قله رشته کوه زاگرس در بین قلل دنا می باشد و در میان ده قله مرتفع ایران جایی دارد. رشته کوه دنا در مرز استان های اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس قرار دارد که به نقلی بیش از ۴۰ قله بالای ۴۰۰۰ متر را در دل خود داراست که این نیز در بین کوه های ایران تعداد قابل توجهی محسوب می شود. رشته مرکزی دنا که قله قاش مستان در آن قرار دارد بیش ۱۸ قله بالای ۴۰۰۰ متر دارد که مسیر آن از روستای خفر به سمت گردنه بیژن می باشد و کوهنوردان بسیاری را به سمت خود میکشد. طبیعت این منطقه سردسیر، بیشتر ایام دارای برف در ارتفاعات، و رودخانه های خروشان در پایین دست است و تنوع جانوری از پرندگان شکاری و حیوانات وحشی تا انواع شکارها باعث شده که منطقه حفاظت شده دنا حیات وحش جالبی را در برگیرد. راه دسترسی از اصفهان به سمت شهرضا و سمیرم و سپس روستای حنا و خفر می باشد..

بهترین و نزدیکترین راه این بلندترین قله که پس از حوض دال بیشترین صعود کننده را داراست روستای خفر از جهبه شمالی می باشد.

مسیر صعود برنامه:  روستای خفر از جبهه شمالی می باشد.

ارتفاع قله: ۴۴۵۰ متر بلند ترین قله استان کهگیلویه و بویر احمد

 

 تجهیزات مورد نیاز: تجهیزات معمول کوهنوردی مانند کفش مناسب، کوله پشتی ، بادگیر ، باتوم و غذا و تجهیزات شب مانی…

تعداد افراد شرکت کننده: ۱۴ نفر

 

 شرح برنامه:

روز پنجشنبه ۱۴/۴/۹۷ ساعت ۷:۲۰ صبح اصفهان را به مقصد روستای خفر با مینی بوس ترک کردیم. پس از خوردن صبحانه در شهر شهرضا و گذشتن از شهر سمیرم و چند روستا ساعت ۱۲ ظهر به خانه کوهنوردان در روستای خفر رسیدیم.

پس از صرف ناهار و آماده شدن برای صعود ساعت ۱۳:۳۵ خانه کوهنوردان را به ارتفاع ۲۲۰۸ متر از سطح دریا با کوله سنگین ترک کردیم.

مسیر ابتدا از کوچه باغ ها شروع میشد بعد از گذشتن از مسیر کوچه باغ بسیار زیبا با شیب نسبتا کم به مدت ۴۵ دقیقه به ابتدای دره رسیدیم که رودخانه ای از وسط دره عبور میکرد. از سمت راست دره وارد پاکوب شدیم و به پیمایش ادامه دادیم.ساعت ۱۵ به چشمه احمد رسیدیم و کمی در آنجا استراحت کردیم.

سپس با پیمودن شیب نسبتا زیاد زیر پناهگاه ساعت ۱۶:۳۰ به پناهگاه شمالی دنا به ارتفاع حدود ۳۰۰۰ رسیدیم. گروه های دیگر کوهنوردی قبل ما به پناهگاه رسیده بودن و داخل پناهگاه جا نبود سپس مجبور شدیم بیرون پناهگاه کمپ بزنیم.

ساعت ۴:۳۰ صبح بیدار باش بود پس از اماده شدن و گذاشتن وسایل اضافی در چادر ها ساعت ۵:۱۵ صبح شروع به حرکت کردیم. قبل از ما گروهی از استان قم استارت زده بود که روشنایی هد لایت هایشان از دور پیدا بود.

پس از پیمودن مسیرحدود ۴ ساعته که شامل شن اسکی و شیب های تند و چند تراورس با حمایت طناب از یخچال ها  ساعت ۸:۴۵ به گردنه به ارتفاع حدود ۴۰۰۰ متر رسیدیم و صبحانه را در آنجا خوردیم. سپس ساعت ۹:۱۵ دوباره شروع به حرکت کردیم. ساعت ۱۰:۵۰ در ارتفاع ۴۳۰۰ به چشمه با آب بسیار خنک و گوارا رسیدیم پس از کمی استراحت ساعت ۱۱:۴۰ به قله قاشمستان به ارتفاع ۴۴۵۰ بلندترین قله رشته کوه دنا رسیدیم. گروه های زیادی از شهر بوشهر، دماوند، قم، تبریز در طول مسیر بودند.

 

 

پس از گرفتن چند عکس یادگاری و اجرای مراسم قله و کمی استراحت ساعت ۱۲:۴۵ به سمت پایین حرکت کردیم. مسیر برگشت همان مسیر رفت بود و باید با دقت زیادی حرکت میکردیم چون خطر ریزش سنگ به خاطر شن اسکی بودن مسیر و شیب تند زیاد بود. سپس ساعت ۱۸ به پناهگاه رسیدیم. پس از خوردن ناهار و بستن کوله ها ساعت ۱۹ به سمت روستای خفر حرکت کردیم. ساعت ۹:۳۰ به خانه کوهنوردان رسیدیم و ساعت ۲۲:۳۰ با مینی بوس به سمت اصفهان حرکت کردیم. بالاخره ساعت ۳ صبح به اصفهان رسیدیم.