کاراموزی نجات برف (بهمن شناسی)

 

تبریک به  سرکار خانم شیما عسگری که دوره کاراموزی نجات برف (بهمن شناسی) را با موفقیت گذرانیدند بهترینها را برایشان ارزومندیم

هییت مدیره باشگاه پرواز