جهان بین

کوه جهان‌بین در غرب شهر هفشجان در استان چهار محال و بختیاری قرار دارد. این کوه یکی از کوه‌های رشته کوه زاگرساست. کوه جهان بین به طول ۳۰ کیلومتر از جنوب روستای شمس‌آباد شروع و تا غرب روستای مصطفی‌آباد در حومه شهرهفشجان امتداد دارد. بلندترین قلل آن به نام‌های دالانک با ۳۳۴۲ متر، هفشجان با ۳۳۱۵ متر و شمس‌آباد با ۳۱۳۸ متر ارتفاع می‌باشد.
شروع و پایان برنامه

تاریخ‌های اجرای برنامه:۹۸/۴/۲۱
محل آغاز حرکت: دروازه شیراز اول هزار جریب
مدت برنامه: ۱ روزه
تاریخ و ساعت حرکت: ۹۸/۴۳/۲۱ساعت ۵ صبح
تاریخ و ساعت برگشت: ۹۸/۴/۲۱ساعت ۲۰ شب