گزارش برنامه سیالان

مشخصات کلی برنامه:

موضوع:                              گزارش برنامه سیالان

نوع و سطح برنامه:            ضعود به قله

تاريخ اجرای برنامه:            ۱۳۹۸/۵/۲۸

میعادگاه:                            درواز دتهران اول امام خمینی

وسیله نقلیه:                        مینی بوس

سرپرست:                          خانم شیما کوشا

  گزارش نویس:                    شیما کوشا

 

 

باشگاه کوهنود پرواز _ سیالان

۱.طبق هماهنگی قبلی ساعت ۱۹ تیم ۱۶ نفره دروازه تهران جمع شدیم و در ساعت ۲۱ با تاخیر مینی بوس به سمت قزوین و بعد روستای معلم کلایه حرکت کردیم
ساعت ۱۰صبح به معلم کلایه رسیدیم ، آنجا باگذاشتن وسایل اضافه داخل مینی بوس و تعویض لباس ،با کوله های ۴روزه

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

 

۲.در ساعت ۱۱سوار نیسان شدیم وبعداز یکساعت نیسان سواری و لذت بردن از هوای پاک منطقه به روستای هنیز رسیدیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۳.و با دعوت و مهمانوازی آقای قبادی و خانواده اش ،قرار شد ناهارخود را در خانه ایشان صرف کنیم و آقای قبادی با ماست محلی سفره های ما را مزین کردند و با چایی خستگی مسیر را راازتنمان بدر آوردند در ساعت ۱۳ استارت حرکت رابا دادن کوله ها به صاحبان قاطر ها

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۴.سبکبار زدیم ،در مسیر هر دوساعت یکبار به چشمه ایی می رسیدیم و بعداز ۴ساعت به آخرین چشمه قبل از جانپناه رسیدیم ،نفسی تازه کردیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۵.و آبی خوردیم گوارای وجودمان و کمی هم توشه راه کردیم ،بعداز یکساعت پیمایش وگذشتن از کنار یک‌یخچال

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۶.در ساعت ۶به جانپناه که دیدنش چه جانی به آدمی می دهد همزمان باقاطرها رسیدیم و بعداز برپاکردن چادرها و آوردن آب از چشمه و درست کردن چایی و خوردن شام و خوش وبش کردنهای همنوردان و مهمانوازی از یک جوان ۲۳ساله فرانسوی تا رسم مهمانوازی ایرانی را بار دیگر برای توریستها یادآور شویم . باتاریک شدن هوا به خواب رفتیم که روزِ صعود را با نشاطی تازه شروع کنیم چهارشنبه در ساعت ۵/۳۰همه بیدار شدیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۷.ساعت ۶/۳۰به مسیرمان اینبار با کوله های سنگین ادامه دادیم و عجب که سبکی دیروز و شیب وسنگینی بار امروز گاها همه را از ادامه مسیر خسته می کرد و اینجا چه زیباست کار گروهی و انرژی دادن وکمک به یکدیگر ،ساعت ۷/۳۰به چشمه ایی رسیدیم ،صبحانه را میل کردیم وبعداز۲۰دقیقه برا جلوگیری از سرد شدن بدنها به مسیر ادامه دادیم

باشگاه کوهوردی پرواز _ سیالان

۸.در ساعت۹/۳۰به یال رسیدیم و بعداز گذاشتن کوله ها در جایی ک توسط کوهنوردان خوش ذوق قدیمی درنظر گرفته شده بود ، با توشه ایی اندک به سمت قله حرکت کردیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۹.بعداز پیمایش شیب نفس گیر والبته شیرین ساعت ۱۰:۴۵به قله رسیدیم و با بجااوردن سرود ملی و ۳۰ثانیه سکوت به احترام کوهنوردانی ک دنیای فانی را وداع گفته اند ،با گرفتن عکس و خاطره سازی ،مسیر برگشت را در پیش گرفتیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۰. وبعداز ۴۰دقیقه در ساعت ۱۲:۱۰به مکان کوله ها رسیدیم و ناهار را همانجا میل کردیم ،ساعت ۱۳ به مسیر خود به سمت پایین و دشت دریا سر ادامه دادیم در برگشت خبری از یخچالها در مسیر نبود و تنها چندیخچال از دور خودنمایی می کردند ،بعد از۲ساعت پیمایش

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۱.به مکانی رسیدیم که قرار بود چشمه باشد ،یک گروه کوهنورد اصفهانی هم انجا بودند و بعداز کمی خوش و بش متوجه شدیم چشمه خشک شده پس اندکی استراحت کردیم تا به مسیر ادامه دهیم ،مسیری پراز چالش وتراورس وشیب تند

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۲.با کمک به یکدیگر به پایین رسیدیم و جایی در مسیر آب یخچالها ،پایی در آب زدیم ، نفسی تازه کردیم ،درادامه مسیر ، دوچشمه با آب گوارا بود ولی جای کمپی نداشت و ما همچنان به پیمایش تا رسیدن به چشمه بالادست هزارچم ادامه راه دادیم که متاسفانه این چشمه هم خشک شده بود و بعلت نداشتن آب ،هزار چم را پایین آمدیم که وای ازین پیچ وتاب و شیب و این همه زیبایی ، دل به شب جاده دادیم و مسیر جنگلی را در شب تا پایین رودخانه رفتیم تا بالاخره در ساعت ۹ به جای کمپ و واستراحت در کنار کلبه ی کوهنوردان که چشمه آبی شیرین داشت رسیدیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۳.خستگی بر همه چیره شده بود ولی ما بر خستگی غالب با درست کردن دمپختی و نشستن دور آتشی ک توسط همنوردان عزیزدرست شده بود ،روز پرازخستگی و چالش را زیباتر کردیم و در ساعت ۱۲ به خواب رفتیم.

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۴. وامان از کوهنوردی و سحر خیزی ،ساعت ۶ همه بیدارشدیم و بساط چایی و صبحانه را درکنار آتش بپا شد

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۵.بعداز جذب این همه زیبایی پایین دست جنگل در ساعت۹/۳۰به حرکت خودازکنار رودخانه واز بین درختان زرشک ،الوچه جنگلی وتست انواع آن

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

 

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

۱۶. سمت دریا سر ،جایی ک همه آن عظمت وزیبایی را که یک روزکامل در دلش پیمایش کردیم را می توانستیم ببینیم، رسیدیم،آنجا با دوغ محلی خریداری شده توسط آقای دادخواه پذیرایی شدیم وبار دیگر در ساعت ۱۱ به آخر مسیر خود به روستای عسل محله از بین همه زیبایی های جنگل حرکت کردیم به روستای عسل محله که البته از دور زیباست رسیدیم

باشگاه کوهنوردی پرواز _ سیالان

 

۱۷.روستا با نوسازی های جدید بلوکی قشنگی که قبل ازین داشته را، ندارد، با خرید از کسبه محل به انتهای مسیر ،امام زاده محل ،جایی ک باراننده مینی بوس قرار داشتیم در ساعت ۱ رسیدیم بامشورت هم گروهی ها و رای اکثریت و رضایت راننده ابتدا به صرف ماهی کبابی های خوش طعم عسل محله وبعد به رامسر رفتیم و انجا خود را مهمان آب گرم کردیم و ساعتی کنار دریا اززیبایی این عظیم بی پایان لذت بردیم و ساعت ۱۹عصر پنج شنبه به سمت اصفهان برگشتیم والبته در اتوبوس دوبار مهمان هندوانه و بستنی توسط آقا حجازی وآقای عشاقی شدیم که این پذیرایی آخر، از طولانی بودن مسیر بر گشت با شوخیهای گاه وبیگاه کودک درون همنوردان کاست 🍀

تعداد نفرات شرکت کننده:۱۶نفر
آقایان:
۱.محمود عشاقی (سرقدم )
۲.بهروز صانعی (ته قدم)
۳.حمیدرضا غلامعلیان(مسئول فنی و عکاس)
۴.محمد حسینی
۵.علیرضا دادخواه
۶.قاسم ایرانپور
۷.عباس جهانبازی
۸.حسین پوریان
۹.علی حجازی
۱۰.علی نریمانی
خانمها:
۱.شیما کوشا (سرپرست )
۲.سعیده کریمیان
۳.اعظم رحیمیان
۴.آرزو اسکندری
۵.منصوره کرمانی
۶.فاطمه ارغنده

مسیرgps سیالان از  سروستای هنیز به روستای عسل محله

 

Powered by Wikiloc

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*