گزارش برنامه صعود به دالانکوه

به نام آفریننده کوهها

طبق هماهنگی قبلی گروه پرواز باهیِئت کوهنوردی اصفهان،درساعت ۱۶:۲۰بعدازظهرپنج شنبه مورخ ۲۵/۲/۹۳ازاصفهان به سمت داران حرکت کرده ،درساعت ۱۸بهمقصد(پناهگاه دالانکوه)رسیدیم .(گروه مااولین گروهی بودکه به منطقه رسید )

هلال احمر تیران چادرهایی رابرای شب مانی واسکان کوهنوردان فراهم کرده بود ، باورود اتوبوسهای پی درپی وزیادشدن جمعیت وسردی هوا تقریباپناهگاه پرشد.گروه ماباگرفتن دوچادر لوازم شب مانی راازاتومبیلها بیرون آوردند ومستقردرچادرشدند.

هواروبه تاریکی می رفت ،ابرهای سیاهی درآسمان دیده میشدواین خبرازبارندگی  وسرما میداد ، بااستفاده ازتجهیزات زمستانه ونوشیدنی گرم وگپ وگفتهای خودمانی وصرف شام وهم صحبتی و هم خوانی در چادر حال وهوای خاصی بوجود آمده بود و برسردی هوای بیرون غلبه شدکه خالی از لطف نبود!

درهمایشی که درپناهگاه باحضوراساتید وبزرگان کوهنوردی اصفهان برگزارشد ،ریاست محترم هیئت کوهنوردی اصفهان ازبزرگان این ورزش تجلیل به عمل آوردند وسخنانی ایرادفرمودند.گویا هیئت اصفهان وتعدادی از گروههای کوهنوردی اصفهان میزبان گروههایی از استان تبریز بودند .یکی ازاین گروهها ،گروه کوهنوردی هرم تبریز بود .  برنامه صعود وساعت حرکت اعلام گردید وتقریبا همه توجیه شدند.

شب زیباولی سردی بود،کم کم همه آماده استراحت وخواب شدند .درساعت ۵صبح بیدارباش بود ،پس از جمع آوری وسایل وتجهیز شدن افرادوانجام نرمشهای کششی جهت آمادگی درساعت ۵:۴۵صعود باحضورتقریبا۱۴۰نفر آغاز گردید .هوای نسبتا سردی بود ،باگامهای شمرده وحرکت درمسیر پاکوب ،به راه ادامه میدهیم ،منظره طلوع  خورشید بسیار جذاب بود
.بابرآمدن آفتاب ازمشرق مقداری ازسردی هواکاسته شد

پوشش گیاهی بسیار غنی ،وجود لاله های واژگون …………نغمه پرندگان خوش الحان درمنطقه ،هم خوانیهای متعدد ومتنوع همنوردان از گروههای مختلف وگروههای تبریزی همه وهمه باعث نشاط وانبساط خاطر میگردید.پس ازگذشت ۲ساعت به چشمه میرسیم وباصرف صبحانه واستراحتی کوتاه به راه ادامه میدهیم .درمسیر بالکه های برف روبرو میشویم ،که باآب شدن برفهازمین گل آلودی بوجود آمده بود .

هنگام حرکت روی سنگهاشرایط دشواری بود درقسمت آخر خط الراس باصلاحدید اعضای هیئت کوهنوردی اصفهان کارگاهی جهت امنیت صعود کوهنوردان تعبیه شده بود .درساعت ۱۰:۳۰به قله رسیدیم ،همه خوشحال از صعود به شادی پرداختیم

پس از انجام مراسم قله وگرفتن عکس جهت ثبت خاطرات بابرخی از بزرگان این ورزش (آقای خلیفه سلطان )واستراحت آماده حرکت به پایین گشتیم،هواابری شد وقطره های باران میزبان همنوردان درروی قله ………..(قله های آنالوجه ،سیل ،و…..ازدوردست به چشم میخورد منظره دالان عظیمی  درپایین که دربین دوکوه ایجاد شده  منظره بسیار جالبی بودوواقعا چه نام زیبایی ………….دالانکوه)

درساعت ۱۴:۲۰بعدازظهر به پناهگاه رسیدیم وپس ازصرف ناهار وتجدیدقوا درساعت ۱۵:۳۰به طرف اصفهان حرکت کرده ودرساعت ۱۷:۳۰به اصفهان رسیدیم .

دالانکوه درسمت چپ جاده اصفهان _داران در۱۸کیلومتری دامنه قرار دارد وپناهگاه ازجاده قابل دیدن میباشد.در۸۵ کیلومتری اصفهان واقع شده است .لازم دیدم از کلیه افرادشرکت کننده در گروه پرواز که همکاری ومحبت داشتند تشکر نمایم .

افرادشرکت کننده درگروه پرواز :

خانم عبادت

آقایان :بهرامی ،بذرافشان ،اسماعیل خانی،ادیبی،یاری،هاشمی،رستگار،حبیبی،رضایی،خلیلیان.

درود برهمه همنوردان عزیز وباآرزوی سلامتی آنها

نویسنده وتنظیم گزارش:شهرام بهرامی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*