حسين طالبی مقدم ، بزرگمرد سنگنوردی ايران

 

حسين طالبي مقدم، بزرگمرد سنگنوردي ايران در سال ۱۳۳۹ در شهر همدان ديده به جهان گشود. وي از سن ۱۳ سالگي به همراه برادر خود محمد به دامنه الوند قدم مي گذاشت و در طي اين سالها با اين رشته ورزشي انس گرفت تا اينكه در سال ۱۳۵۷ در كلاس كارآموزي كوهنوردي به مربيگري شادروان فريدون اسماعيل زاده شركت نمود و از همان ابتدا استعداد شگرف خود را در رشته سنگنوردي و ديواره نوردي به نمايش گذاشت و اقدام به گشايش مسيرهاي سنگوردي طبيعي و مصنوعي در سنگ ها و ديواره هاي ايران نمود.در سال ۱۳۶۳ دوره مربيگري سنگ نوردي در بنديخچال تهران و در سال ۱۳۶۴ دوره مربيگري يخ و برف در منطقه علم كوه و در سال ۱۳۷۴ دوره مربيگري غارنوردي را با موفقيت پشت سر گذاشت. ايشان از بنيانگذاران گروه كوهنوردي بابك همدان و موسس باشگاه كوهنوردي كانون همدان نيز بودند و به جرات مي توان گفت حسين طالبي مقدم پر افتخارترين ديواره نورد ديواره هاي سر به فلك كشيده ايران بود. به حدي كه تا به حال كارهاي ماندگار ايشان تكرار نشده است. وي در مهر ماه سال ۱۳۸۵ در اثر عارضه سرطان ريه ديده از جهان فرو بست. در انتها نگاهي گذرا به كارنامه كاري اين ديواره نورد بزرگ خواهيم داشت.

اولين صعود مسير لهستاني هاي ۵۲ با ركورد زماني ۶ ساعت در سال ۱۳۶۵

اولين صعود دو مسير در يك روز مسير لهستاني هاي ۵۲ در زمان۴:۳۰ دقيقه و مسير فرانسوي ها در زمان ۴:۳۰ دقيقه و بازگشت هر دو مسير از قله علم كوه از مسير سياه سنگ ها تا علم چال

اولين صعود سه مسير در يك روز. مسير مسير لهستاني هاي ۵۲ در زمان ۵:۱۰ دقيقه مسير فرانسوي ها در زمان ۳ ساعت و مسير هاري رست در زمان ۲ ساعت. مجموع فعاليت در يك روز با احتساب هر بازگشت از سياه سنگ ۱۲ ساعت و ۲۰ دقيقه بود.

صعود يك روزه مسير فرانسوي ها بدون استفاده از زكاب و بازگشت به علم چال

صعود يك روزه مسير لهستاني هاي ۵۲ از رودبارك , در اين صعود راهپيمايي تا علم چال ۶ ساعت و صعود مسير لهستاني ها ۳:۳۰ دقيقه به طول انجاميد و تا به حال اين سريعترين صعود به روي مسير لهستاني هاي ۵۲ در ديواره علم كوه مي باشد.

 •     ۴۶ مرتبه صعود مسيرهاي مختلف ديواره علم كوه با موفقيت
 •     ۳۰۰ مرتبه صعود مسيرهاي مختلف ديواره بيستون با موفقيت
 •     گشايش مسير جديد به نام همداني هاي ۶۷ در ديواره علم كوه به ارتفاع ۱۸۰ متر طي ۶ ساعت
 •     گشايش مسير جديد به نام همداني هاي ۶۸ در ديواره علم كوه به ارتفاع ۱۸۰ متر طي ۶ ساعت
 •     گشايش مسير جديد به نام همداني هاي ۶۹ در ديواره علم كوه به ارتفاع ۱۵۰متر طي ۵ ساعت
 •     گشايش مسير جديد به نام اجل در ديواره بيستون به ارتفاع ۸۰۰ متر  طي ۳ روز
 •     گشايش مسير جديد به نام نجاح ۱ در ديواره بيستون به ارتفاع ۷۵۰ متر طي ۱و نيم روز
 •     گشايش مسير جديد به نام احمد متيني صدر در ديواره بيستون به ارتفاع ۸۰۰ متر طي ۱ روز
 •     گشايش مسير جديد به نام شيرين در ديواره بيستور به ارتفاع ۷۵۰ متر طي ۲ روز
 •     گشايش مسير جديد به نام محمدرضا مهرخو در ديواره بيستون به ارتفاع ۸۰۰ متر طي ۱ روز
 •     گشايش مسير جديد به نام فرهاد در ديواره بيستون به ارتفاع ۷۵۰ متر طي ۲ روز
 •     گشايش مسير جديد به نام نگين در ديواره بيستون به ارتفاع ۷۵۰ متر طي ۲ روز
 •     گشايش مسير جديد به نام گروه كانون كوهنوردي همدان در ديواره بيستون به ارتفاع ۸۰۰ متر طي يك روز
 •     گشايش مسير جديد به نام نجاح ۲ در ديواره بيستون به ارتفاع ۸۰۰ متر طي يك روز
 •     گشايش مسير جديد به نام غارها در ديواره خان كرمز همدان به ارتفاع ۲۰۰ متر طي يك روز
 •     گشايش مسير جديد به نام شكاف در ديواره خان كرمز همدان به ارتفاع ۲۰۰ متر طي يك روز
 •     تراورس كامل ديواره خان كرمز همدان طي ۸ ساعت
 •     گشايش مسير جديد به نام همداني ها در ديواره يافته خرم آباد به ارتفاع ۱۰۰۰ متر طي يك روز
 •     گشايش مسير جديد در غار كتله خور و كروكي برداري از غار طي ۲۳ برنامه

 

منبع: باشگاه كوهنوردي كانون همدان

کوهنوردان زرتشتی