جرزی کوکوشکا، اسطوره کوهنوردی

جرزی کوکوشکا

 

جرزی کوکوشکا (Kukuczka, Jerzy) از ۲۴ مارس ۱۹۴۸ تا ۲۴ اکتبر ۱۹۸۹) کوهنورد آلپی و ارتفاعات بلند بود در شهر کاتوویتس در لهستان دیده به جهان گشود. در ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۷ او دومین کسی بود که موفق شد پس از رینهولد مسنر تمام کوه‌های ۸۰۰۰ متری جهان را صعود کند. همچنین او اولین کوهنوردی بود که ۳ قله ۸۰۰۰ متری را در زمستان صعود کرد.او تمام قله ها را به جز اورست بدون استفاده از اکسیژن اضافی صعود کرد.

بسیاری او را یکی از بهترین کوهنوردان ارتفاع در تاریخ میدانند. او تمام ۱۴ قله‌ی ۸۰۰۰ متری را در زمانی کوتاه‌تر از ۸ سال صعود کرد (رینهولد مسنر این کار را در طول ۱۶ سال انجام داده بود).
در این روند کوکوشکا ۱۰ مسیر جدید بر روی ۸۰۰۰ متری‌ها گشایش کرد و ۴ قله را در زمستان صعود کرد. رینهولد مسنر ۶ مسیر جدید گشایش کرده بود که البته هیچ‌کدام زمستانی نبودند.
او در جمع شاخص‌ترین هیمالیانوردان لهستانی بود که در صعودهای زمستانی تخصص داشت.

هشت هزار متری‌ها

 1. ۱۹۷۹ – لوتسه (نپال) ۸۵۱۶متر،جبهه غربی
 2. ۱۹۸۰ – اورست (نپال)۸۸۴۸متر،برج جنوبی،مسیر جدید
 3. ۱۹۸۱ – ماکالو (نپال)۸۴۸۱متر،مسیر جدید،به روش آلپی،یال شمال غربی،صعود انفرادی
 4. ۱۹۸۲ – برودپیک (چین)۸۰۵۱متر،صعود به سبک آلپی،غربی
 5. ۱۹۸۳ – گاشربرومII (پاکستان)۸۰۳۵متر،آلپی،جنوبشرقی
 6. ۱۹۸۳ – گاشربرومI (پاکستان)۸۰۸۰متر،آلپی،جبهه جنوبغربی
 7. ۱۹۸۴ – برودپیک (چین)۸۰۵۱متر،مسیرجدید،آلپی،شمالی
 8. ۱۹۸۵ – دائولاگیری (نپال)۸۱۶۷متر،اولین صعود زمستانی، شمالشرقی
 9. ۱۹۸۵ – چوآیو (نپال)۸۲۰۱متر،برج جنوبشرقی،اولین صعود زمستانی
 10. ۱۹۸۵ – نانگاپاربات (پاکستان)۸۱۲۶متر،مسیرجدید،جنوب شرقی
 11. ۱۹۸۶ – کانچن چونگ ا(نپال)۸۵۸۶متر،اولین صعود زمستانی، جبهه جنوبغربی
 12. ۱۹۸۶ – k2 (پاکستان)۸۶۱۱متر، جبهه جنوبی،مسیرجدید
 13. ۱۹۸۶ – ماناسلو (نپال)۸۱۵۶متر،جبهه شمال شرق،آلپی،مسیرجدید
 14. ۱۹۸۷ – آناپورنا (نپال)۸۰۹۱متر،جبهه شمالی،اولین صعود زمستانی
 15. ۱۹۸۷ – شیشاپانگما (چین)۸۰۱۳متر،یال غربی،آلپی، مسیرجدید،فرود با اسکی
 16. ۱۹۸۸ – آناپورنا (نپال)۸۰۹۱متر،قله شرقی،جبهه جنوبی،آلپی،مسیر جدید.

صعودهای زمستانی

 • دائولاگیری همراه باAndrzej czok در سال ۱۹۸۵
 • کانچن چونگا همراه با Krzysztof wielicki در سال ۱۹۸۶
 • آناپورنا همراه با Artur hajzer در سال ۱۹۸۷

درگذشت
جرزی کوکوشکا در نپال هنگام تلاش برای گشایش جبهه جنوبی صعود نشده ی لوتسه در ۲۴ اکتبر ۱۹۸۹ جان خود را از دست داد.
او در حال صعود یک طول از مسیر در ارتفاع حدود ۸۲۰۰ متری بر روی یک طناب ۶م‌م دست دوم بود که از فروشگاهی در کاتماندو خریده بود. براساس گفته‌های هم‌طناب او – ریچارد پاووسکی Ryszard Pawłowski – طناب مورد استفاده‌ی تیم خیلی فرسوده بود و تصمیم بر این شد که از طناب‌چه ۶م‌م استفاده شود. این طناب بر اثر افتادن پاره شد و منجر به مرگ کوکوشکا شد.

کتاب شناسی

منبع: http://en.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kukuczka