نکات فنی

نکات فنی

 

۱

 فرود و آزاد سازی کلنگ

مشاهده
۲

 بالاکشی با حداقل ابزار‏

مشاهده
۳

 بالاکشی هم طناب

مشاهده
۴

 مدیریت بحران

مشاهده
۵

 چند نکته در باره صعود از یخ و آبشارهای یخی

مشاهده
۶

 آزاد سازی ريورسو

مشاهده
۷

 نجات از شکاف یخی حالت سوم

مشاهده
۸

 نجات از شکاف یخی حالت دوم

مشاهده
۹

 نجات از شکاف یخی

مشاهده
۱۰

 پيمايش يخچال و نجات از شکاف يخي – سه

مشاهده
۱۱

 پيمايش يخچال و نجات از شکاف يخي -دو

مشاهده
۱۲

 پيمايش يخچال و نجات از شکاف يخي -یک

مشاهده
۱۳

 کارگاه ترکیبی ‏

مشاهده
۱۴

 فرود ایمن

مشاهده
۱۵

 سه نکته اساسي در فرود‏

مشاهده
۱۶

 شرایط عمومی صعود در سنگنوردی ( دو)

مشاهده
۱۷

 شرایط عمومی صعود در سنگنوردی (یک)

مشاهده
۱۸

 گره پروانه Alpine Butterfly knot:‎

مشاهده
۱۹

  گره نه Figure of Nine knot

مشاهده
۲۰

  گره سر خرگوشی یا هشت دو لا

مشاهده
۲۱

 بازگشت ایمن در صعودهای ورزشی

مشاهده
۲۲

 ازریابی ریسک ‏RISK ASEESMENT

مشاهده
۲۳

 صعود میمونی

مشاهده
۲۴

 امداد و نجات

مشاهده
۲۵

 فرار از کارگاه

مشاهده
۲۶

  خود حمايت با كلنگSelf Arrest

مشاهده
۲۷

 حمایت در برف

مشاهده
۲۸

 کنترل فرود تازه کارها

مشاهده
۲۹

 قلاب کردن در یخنوردی ‏HOOKING

مشاهده
۳۰

 چند نکته در باره یخنوردی ‏

مشاهده
۳۱

 ابزار گذاری

مشاهده
۳۲

 اسلینگ کوتاه و بلند

مشاهده
۳۳

 صعود های مصنوعی ‏Aid Climbing

مشاهده
۳۴

 دوازده نکته در باره نگهداری ابزار

مشاهده
۳۵

 کارگاه دو طرفه

مشاهده
۳۶

 ریورسو

مشاهده
۳۷

 اتصال طناب به صندلی

مشاهده
۳۸

 موقعیت حمایتچی

مشاهده
۳۹

 عملکرد حمایتچی

مشاهده
۴۰

 یک باید در فرود!

مشاهده
۴۱

 کارگاه دینامیک و استاتیک

مشاهده
۴۲

 دو روش مرسوم برای انداختن طناب به داخل کارابین

مشاهده
۴۳

 تماس کارابین با سطح مسیر

مشاهده
۴۴

 صعود قرقره ای

مشاهده
۴۵

 چند نکته در باره کارگاه حمایت

مشاهده
۴۶

 جلو گیری از شکست طناب

مشاهده
۴۷

 آزاد سازی پروسیک در فرود

مشاهده
۴۸

 باز بینی لوازم قبل از شروع کار

مشاهده
۴۹

 قواعد صعود از سنگ

مشاهده
۵۰

 گیره ها و صعود

مشاهده
۵۱

 چند نکته کوچک ولی مهم

مشاهده
۵۲

 فرند خراب

مشاهده
۵۳

  میانی اول بعد از کارگاه

مشاهده
۵۴

 نحوه تعویض حمایت

مشاهده
۵۵

 ابزار حمایت

مشاهده
۵۶

 Alpine Equalizer

مشاهده
۵۷

  معیار های انتخاب روش صعود

مشاهده
۵۸

  فراگیری سقوط

مشاهده
۵۹

 چند وسیله کوچک با کارایی بزرگ

مشاهده
۶۰

 مسیر های فنی در زمستان:

مشاهده
۶۱

 زمستان – احتیاط – پیشگیری

مشاهده
۶۲

 DMM Bug یک وسیله حمایتی ایده آل

مشاهده
۶۳

 ASAP تحقق یک آرزو

مشاهده
۶۴

 فرود در طوفان و باد شدید

مشاهده
۶۵

 احتیاط بهمن می آد !!!

مشاهده
۶۶

 كارگاه افقي برف

مشاهده
۶۷

 نصب پیچ یخ

مشاهده
۶۸

 نفر سوم در کرده

مشاهده
۶۹

 مشکل اضافه طناب

مشاهده
۷۰

 صعود مصنوعی در صعود آزاد ( طبیعی)

مشاهده
۷۱

 میخ همراه قدیمی

مشاهده
۷۲

 فرند دوست خوب

مشاهده
۷۳

 برگشت بی خطر

مشاهده
۷۴

 وظیفه مهم حمایت چی

مشاهده
۷۵

 میخ کوبی هنری قدیمی و مفید

مشاهده
۷۶

  فرود و خود حمایت

مشاهده
۷۷

 فرود بر روی طناب بار دار

مشاهده
۷۸

 طناب ثابت

مشاهده
۷۹

 طناب سینه اضطراری

مشاهده
۸۰

 صعود همزمان

مشاهده
۸۱

 فرود S

مشاهده
۸۲

 میخ کوبی

مشاهده
۸۳

 انداختن کارابین به ابزار

مشاهده
۸۴

 چند نکته در باره هشت فرود

مشاهده
۸۵

 چند نکته در باره کارگاه و حمایت از بالا

مشاهده
۸۶

 ابزار گذاری

مشاهده
۸۷

 پاندوله و تغییر جهت

مشاهده
۸۸

 باز هم حمایت

مشاهده
۸۹

 کوهنوردی در برف

مشاهده
۹۰

 ارتباط با هم طناب

مشاهده
۹۱

  تمرینات سالنی

مشاهده
۹۲

 نکته حمل ابزار دیواره نوردی

مشاهده
۹۳

 باز هم هوک ها

مشاهده
۹۴

 طناب انقلابی

مشاهده
۹۵

 یک وسیله کارا و سبک

مشاهده
۹۶

 بهمن

مشاهده
۹۷

 ترس از سقوط

مشاهده
۹۸

  صعود مصنوعی با HOOK لذت بخش و زیبا

مشاهده
۹۹

 میانی اول بعد از کارگاه

مشاهده
۱۰۰

 صعود سبکبار

مشاهده
۱۰۱

 Dry Tooling

مشاهده
۱۰۲

 کمی یخنوردی

مشاهده
۱۰۳

 حمایت سریع نفر دوم در برف

مشاهده
۱۰۴

 صعود میمونی با پروسیک

مشاهده
۱۰۵

 بالا کشی به روش قرقره

مشاهده
۱۰۶

 بالاکشی از شکاف

مشاهده
۱۰۷

  نصب پیچ یخ و زاویه مناسب

مشاهده
۱۰۸

 صعود هاي ورزشي و بازگشت ايمن

مشاهده
۱۰۹

 ابزار گذاری

مشاهده
۱۱۰

 حمل ابزار و تفکیک آن ها

مشاهده
۱۱۱

 كروكي هاي سنگنوردي

مشاهده
۱۱۲

 فرود

مشاهده
۱۱۳

 ۹ نكته در صعود هاي ورزشي

مشاهده
۱۱۴

 میانی اول

مشاهده
۱۱۵

 وظایف سر طناب

مشاهده
۱۱۶

 صعود دو طنابه

مشاهده
۱۱۷

 چند نكته در باره ابزار گذاري

مشاهده
۱۱۸

 نگاهي به تاكتيك هاي ديواره نوردي

مشاهده
۱۱۹

 Daisy Chain

مشاهده
۱۲۰

 صعود ميموني

مشاهده
۱۲۱

 صعود ذهنی

مشاهده
۱۲۲

 اصطلاحات صعود

مشاهده
۱۲۳

 تمرین در مناطق سنگنوردی

مشاهده
۱۲۴

 قلاب ها

مشاهده
۱۲۵

 روشهاي بالا كشي

مشاهده
۱۲۶

 روشهاي بالا كشي

مشاهده
۱۲۷

 روشهاي بالا كشي

مشاهده
۱۲۸

 روشهاي بالا كشي

مشاهده
۱۲۹

 در آوردن ابزار

مشاهده
۱۳۰

 حمایت با گره

مشاهده
۱۳۱

 چند نكته در باره فرود

مشاهده
۱۳۲

 چند نکته در باره کارگاه

مشاهده
۱۳۳

 زاویه کارگاه

مشاهده
۱۳۴

 صعود و ابزار گذاری Trad Climbing

مشاهده
۱۳۵

 برگشت ایمن

مشاهده
۱۳۶

 صعود مصنوعی Aid Climbing

مشاهده
۱۳۷

 مسیر های ریزشی

مشاهده
۱۳۸

 کمک های اولیه

مشاهده
۱۳۹

 فرود اسکاتلندی

مشاهده
۱۴۰

 فرود با دو تازه کار

مشاهده
۱۴۱

 سنگ هاي کوتاه

مشاهده
۱۴۲

 درجه بندي

مشاهده
۱۴۳

 حمايت

مشاهده
۱۴۴

 كارگاه مصنوعي:

مشاهده
۱۴۵

 کارگاه

مشاهده
۱۴۶

 ابزار و استاندارد

مشاهده
۱۴۷

 بالا کشي

مشاهده
۱۴۸

 ديواره نوردي و هواي بد

مشاهده
۱۴۹

 حمل کوله

مشاهده
۱۵۰

 وظيفه حمايت چي

مشاهده
۱۵۱

 سقوط گربه اي

مشاهده
۱۵۲

 کوهنوردی در زمستان

مشاهده
۱۵۳

 درجه بندی

مشاهده
۱۵۴

 آبالاکف

مشاهده
۱۵۵

 تحوه نصب پیچ یخ

مشاهده
۱۵۶

 کوبيدن و در آوردن تیر یخ

مشاهده
۱۵۷

 توالی حرکات در یخ

مشاهده
۱۵۸

 حالت اولیه و مناسب استقرار در یخنوردی

مشاهده
۱۵۹

 چند نکته در باره یخ نوردی

مشاهده
۱۶۰

 اندازه خودحمایت در کارگاه

مشاهده
۱۶۱

 نقش كارابين

مشاهده
۱۶۲

 طناب هاي استاتيك به حد كافي خاصيت كشساني ندارند….

مشاهده
۱۶۳

 درك مفهوم شوك وارده

مشاهده
۱۶۴

 خودحمایت فرود

مشاهده
۱۶۵

 حمایل ابزار

مشاهده
۱۶۶

 کارگاه مرتب

مشاهده
۱۶۷

 زمان بندی

مشاهده
۱۶۸

 درجه بندي مصنوعي AID RATING

مشاهده
۱۶۹

 حمل بار

مشاهده
۱۷۰

 مسير مستقيم همواره بهترين راه نيست!!

مشاهده
۱۷۱

 لوازم اضافی

مشاهده
۱۷۲

  استفاده از تسمه خود حمايت

مشاهده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*