گتر و اهمیت آن در کوهنوردی

گروه کوهنوردی پرواز

گتر و اهمیت آن در کوهنوردی:

خار و خاشاک، آب، برف، شن و ماسه و… می توانند در طول یک فعالیت کوهنوردی ، وارد کفش شوندگتر می تواند حد فاصل بین کفش و شلوار را بپوشاند و اجازه ورود چیزی به درون کفش را ندهد.

در طول فعالیتهای روزانه آب ، برف ، شن و ماسه می توانند از بالای کفش وارد پا شوند. که خوش بختانه گتر می تواند حدفاصل بین کفش و شلوار را بپوشاند و اجازه ورود چیزی را به درون کفش ندهد.

کوهنوردان در زمستان و تابستان گتر را همراه خود دارند چرا که ، باران ، شبنم گل و برف در تمام طول سال باعث خیس شدن شلوار ، جوراب و کفش می شوند. پاهای نمناک ، انگشتان سرد ، شلوار پاره یا حتی یک سوراخ در شلوار گرتکس شما می تواند فاجعه به بار آورد.

برای اجتناب از سرمازدگی پاها ، انتخاب درست گتر اهمیت به سزایی دارد.
پس چه وقت و کجا باید گتر پوشید؟
و چگونه باید آن را به کار برد؟

یقیناً متداولترین کاربرد گتر٬ ٬جلوگیری از خیس شدن پاها و کفش ها است.
گتر باید مانع ورود آب و برف به درون کفش شود.
در واقع گتر باید خشکی را پا در طول برنامه صعود تضمین کند.

درضمن گتر باید گرم هم باشد. پاهای سرد لذت صعود را از بین می برد و در موارد بیشماری به سرمازدگی منجر می شود.

گتر باید ضدآب نیز باشد.
یک پای خشک از یک پای خیس گرمتر است.
لایه اضافی گتر به نگهداری گرمای بدن کمک می کند و خطر سرد شدن پاها را تا حد زیادی کاهش می دهد. اگر پاها خیس شوند، خون از حد معمول سردتر خواهد شد و انگشتان را گرم نمی کند.

همچنین گتر باید لباس ها را از فرسایش محافظت کند.
تجارب بسیاری وجود دارد که سخمه کرامپون به یک شلوار گیر کرده و آن را پاره کرده است.
گتری که محکم و خوب ساخته شده باشد مقاوم است و پاره نمی شود واگر پاره شود،بهای یک گتر کمتر از شلوار کوه و یا یک روکش کفش است.
از طرفی تقریباً در هر صعود خراشی روی کفش ایجاد می شود که وجود گتر مانع از این پیشامد می شود.
در واقع ارزش گتر به اندازه کاهش قیمت کفش به علت خراشیدگی از رویه یک جفت کفش است.

@Climbingschool