کسب مقام پنجم جهان توسط محمد رضا صفدریان

 

 

گروه کوهنوردی پرواز

گروه کوهنوردی پرواز

گروه کوهنوردی پرواز

گروه کوهنوردی پرواز

کسب مقام پنجم جهان در رقابت های یخ نوردی رابنستن ایتالیا توسط محمدرضا صفدریان
در ادامه رقابت های سرعت جام جهانی یخ نوردی در رابنستن ایتالیا محمدرضا صفدریان یخ نورد خوب و پرتوان کشورمان و صاحب مقام دوم آسیا با قرارگیری در کنار غول های روسی و کسب مقام پنجمی جهان به کار خود پایان داد.
گروه کوهنوردی پرواز اصفهان ضمن تبریک این موفقیت به ایشان و جامعه کوهنوردی استان و کشور آرزومند موفقیت ها و افتخارآفرینی های روز افزون ایشان می باشد