بارون بارونه

بارون بارونه زمینا تر میشه
گلنسا جونم کارا بهتر می شه
گلنسا جونم تو شالیزاره
برنج میکاره میترسم بچاد
طاقت نداره طاقت نداره
دونه های بارون ببارین آرومتر
بهارای نارنج داره میشه پرپر
گلنسای منو میدن به شوهر
خدای مهربون تو این زمستون
{یا منو بکش یا اونو نستون } ۲بار
بارون بارونه زمینا تر میشه
گلسنا جونم کارا بهتره میشه
گلنسا جونم غصه نداره
{زمستون میره پشتش بهاره } ۲بار

دانلود آهنگ بارون بارونه با صدای ویگن

دانلود