گلنار

گلنار ، گلنار کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار
گلنار ، گلنار کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیده ام گهربار
گلنار، گلنار دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد آر
گلنار، گلنار در آن شب تو بودی و عیش و عشرت و آرزوی بسیار
چه دیدی از من حبیبم گلنار
که دادی آخر فریبم گلنار
نیابی ای کاش نصیب از گر دون
که شد ناکامی نصیبم گلنار
بود مرا ، در دل شب تار، آرزوی دیدار
تا به کی پریشان، تا به کی گرفتار
یا مده مرا وعده وفا راز خود نگهدار
یا به روی من خنده ها بزن قلب من بدست آر
چه دیدی از من حبیبم گلنار
که دادی آخر فریبم گلنار
نیابی ای کاش نصیب از گردون
که شد ناکامی نصیبم گلنار
لب خود بگشا لب خود بگشا
به سخن گلنار
دل زارم را مشکن گلنار
{نشدی عاشق نشدی عاشقزکجا دانی چه کشد هر شب دل من گلنار} ۲بار

دانلود آهنگ گلنار با صدای کوروس سرهنگ زاده

دانلود