برنامه های آموزشی

دوره های آموزشی پاییز 97 باشگاه کوهنوردی پرواز

تاریخمدتعنوان تلفن هماهنگی ۰۹۱۳۱۸۸۵۷۹۷ فروجانی زاده
26 الی 97/7/27 و97/7/303 روزدوره کوهپیمایی بانوان و آقایاناعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردی
17 الی 97/8/182 روزهدوره قطب نمااعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردی
97/8/29 و 97/8/302 روزهدوره GPSاعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردی