گزارشات

گزارش صعود به قله بل اقلید (طرح سیمرغ)

شخصات کلی برنامه: موضوع:                       گزارش برنامه صعود به قله بل (طرح سیمرغ) نوع و سطح برنامه:      نیمه سنگین تاريخ اجرای برنامه:       ۱۳۹۷٫۵٫۱۱,۱۲ میعادگاه:                     دروازه شیراز ابتدای خیابان هزار جریب وسیله نقلیه:               مینی بوس نام مسئولین: سرپرست: خانم […]

0 comments

گزارش صعود به قله قاشمستان

مشخصات کلی برنامه: موضوع:                       گزارش برنامه صعود به قله قاشمستان (طرح سیمرغ) نوع و سطح برنامه:      نیمه سنگین تاريخ اجرای برنامه:       ۱۳۹۷٫۴٫۱۴,۱۵ میعادگاه:                     دروازه شیراز ابتدای خیابان هزار جریب وسیله نقلیه:               مینی بوس نام مسئولین: سرپرست: آقای صالح […]

0 comments

گزارش صعود به قله کرکس(اوره به کشه)

مشخصات کلی برنامه: موضوع:                       گزارش برنامه صعود به قله کرکس (اوره به کشه) نوع و سطح برنامه:      نیمه سنگین تاريخ اجرای برنامه:       ۱۳۹۷/۴/۱ میعادگاه:                     دروازه تهران ابتدای خیابان امام خمینی وسیله نقلیه:               مینی بوس نام مسئولین: سرپرست: آقای کامیار […]

0 comments

گزارش صعود به قله کلار بروجن

گزارش صعود به قله کلار بروجن مشخصات کلی برنامه: موضوع:                       گزارش برنامه صعود به قله کلار بروجن نوع و سطح برنامه:        کوهپیمایی نیمه سنگین تاريخ اجرای برنامه:       ۱۳۹۷/۲/۲۱ میعادگاه:                     دروازه شیراز ابتدای خیابان هزارجریب وسیله نقلیه:               مینی […]

0 comments

گزارش برنامه گردشگری کرمانشاه و اورامانات کردستان

مشخصات کلی برنامه: موضوع:                              گزارش برنامه گردشگری کرمانشاه و اورامانات کردستان نوع و سطح برنامه:            گردشگری تاريخ اجرای برنامه:            ۱۳۹۷/۲/۱۱ میعادگاه:                             ترمینال […]

0 comments

گزارش برنامه صعود به قله برف انبار قم (طرح سیمرغ)

مشخصات کلی برنامه: موضوع:                           گزارش برنامه صعود برف انبار قم (طرح سیمرغ) نوع و سطح برنامه:         کوهپیمایی نیمه سنگین تاريخ اجرای برنامه:          ۱۳۹۷/۲/۷ میعادگاه:                          دروازه تهران ابتدای خیابان امام خمینی وسیله نقلیه:           […]

0 comments

گزارش تصویری برنامه سنگ نوردی

           

0 comments

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری

       

0 comments

گزارش تصویری برنامه آمادگی جسمانی

     

0 comments

گزارش صعود به قله الوند گلپایگان

موضوع:                صعود به قله الوند گلپایگان تاریخ اجرا:             ۹۶/۱۱/۱۳ سرپرست:            امید دادخواه مکان:                    گلپایگان مسئول فنی:        سجاد عظیمی گزارش نویس:       خانم شیرین صادقی میعادگاه:              دروازه تهران ابتدای امام خمینی وسیله نقلیه:       مینی بوس تعداد نفرات:          […]

0 comments